QHSE

 

Pentru S.C. GASPECO L&D S.A., calitatea produselor si serviciilor, protecţia mediului şi protejarea personalului sunt elemente fundamentale. Acestea se realizează, in ceea ce priveste productia si distributia de GPL, prin aplicarea în mod  eficient a unui sistem de procese, precum şi prin identificarea şi gestionarea interacţiunilor dintre acestea în scopul îmbunătăţirii continue, folosind următoarele direcţii:

  • Urmărim continuu îmbunătăţirea performanţelor sistemului de management integrat;
  • Urmărim satisfacerea cerinţelor clienţilor GASPECO şi ale altor părţi interesate;
  • Urmărim respectarea cerinţei legale şi a altor cerinţe de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională la care am subscris;
  • Stabilim obiective specifice bazate pe niveluri de performanţă şi ne monitorizăm continuu progresul;
  • Ne angajăm activ în minimizarea impactului asupra mediului, prevenirea poluării, îmbunătăţirea continuă şi protecţia mediului;
  • Ne angajăm activ ca, împreună cu angajaţii noştri, să prevenim accidentele pe activitatea de transport, în procesul de îmbuteliere GPL, să identificam near miss –uri şi îmbolnăvirile profesionale;
  • Toti angajaţii noştri sunt implicaţi în realizarea performanţelor GASPECO;
  • Impunem partenerilor noştri aderarea la politicile şi standardele noastre şi verificăm implementarea acestora;
  • Pentru a îndeplini politica GASPECO şi a atinge obiectivele acesteia implementăm, menţinem şi imbunătăţim continuu sistemul nostru de management integrat, conform cu cerinţele din SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.